Carian

Berdukacita @ Bersedih


اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هميم

Allahumma innee ‘abduk, ibnu ‘abdik, ibnu amatik, nasiyatee biyadik, madin fiyya hukmuk, ‘adlun fiyya qada-uk, as-aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fee kitabik, aw ‘allamtahu ahadan min khalqik aw ista/tsarta bihi fee ‘ilmil-ghaybi ‘indak, an taj’alal-Qurana rabee’a qalbee, wanuura shadree, wajalaa huznee wazhahaba hammee.
Ertinya:
Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku di Tangan-Mu, terlaksana ke atasku hukuman-Mu dan adil kehakiman-Mu terhadapku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang telah Engkau namakan dengannya Diri-Mu, atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau Engkau telah mengajarnya kepada seseorang daripada makhluk-Mu atau yang tersembunyi pada ilmu ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah al-Quran penenang hatiku, cahaya di dadaku, penghapus kedukaanku dan penghilang kesusahanku.

No comments:

Post a Comment